No ADMPatient APatient BPatient C
CD45 I1045
II2285
III111410141517
*157911751901
CD19 I123
II5
III000
*37841
EDSS-pre8.56.56.5
EDSS-post8.56.06.5
  • *Post-treatment analysis: 5 months (patient A), 6 months (patient B), 2 months (patient C) after the last dose.