EAHP Statement 4: Clinical Pharmacy Services

Do we need to adopt antifungal stewardship programmes?

Konstantinos Ioannidis, Apostolos Papachristos, Ioannis Skarlatinis, Fevronia Kiospe, Sotiria Sotiriou, Eleni Papadogeorgaki, George Plakias, Vangelis D Karalis, Sophia L Markantonis

10.1136/ejhpharm-2017-001467

June 28, 2018